ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς του Όρους Χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.  Αυτοί οι όροι χρήσης ιστοσελίδας διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήσης της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε εσάς για πρόσβαση και χρήση μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους του όρους χρήσης, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σας και η χρήση της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα ή την χρήση της, εσείς και η οντότητα για την οποία έχετε την εξουσιοδότηση να εκπροσωπείτε, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη δέσμευσή σας από τους όρους χρήσης.

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Α.Ε. επιτρέπει την πλοήγηση στην ιστοσελίδα  www.douzenis.gr και τη χρήση των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται χωρίς εγγραφή μέλους (πχ, διαφήμιση, external links κτλ) (εφεξής οι «λοιπές υπηρεσίες»), και αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους μεταξύ της ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Α.Ε. και των επισκεπτών. Οι παρόντες Γενικοί Όροι εφαρμόζονται ως κατωτέρω ορίζεται, ανεξαρτήτως ηλεκτρονικού μέσου το οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες.

 

1. Καταλληλόλητα Χρήστη Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα παρέχεται από την εταιρεία  «ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΛΔΑ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στο 1ο χιλ. Άστρους – Παραλίου Άστρους Β. Κυνουρίας, Αρκαδίας στο εξής «Η Εταιρεία» και διατίθεται μόνο σε νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα άνω των 16 ετών τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

2. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους Χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».

3. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στην ιστοσελίδα. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» πατήστε το σχετικό σύνδεσμο στην Ιστοσελίδα  εδώ.

4. Άδεια – Ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την Ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.

5. Περιορισμοί Χρήσης της Ιστοσελίδας

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

(α) Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της ιστοσελίδας.

(β) Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας.

(γ) Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

(δ) Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

6. Συνδέσεις με άλλες Ιστοσελίδες

α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.

β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση σε οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο εκτός από την ιστοσελίδα http://www.douzenis.gr/ μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία http://www.douzenis.gr/ ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (1) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (2) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (3) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την εγκρίνει, (4) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης της με τη «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (5) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», και (6) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».

7. Τερματισμός – Αναστολή Λειτουργίας της Ιστοσελίδας

Συμφωνείτε ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών από εσάς οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου της έχετε δημιουργήσει. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή τις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

8. Περιορισμός Ευθυνών

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της και το περιεχόμενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας http://www.douzenis.gr/

9. Υποχρεώσεις Επισκέπτη

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας http://www.douzenis.gr/ υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Δικτύου και της Ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή ζημίας που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από τον ίδιο λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της Ιστοσελίδας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβασής του, ο επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Ιστοσελίδα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την «ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Α.Ε.» που εδρεύει , στο 1ο χιλ. Άστρους – Παραλίου Άστρους Β. Κυνουρίας, Αρκαδίας τηλ.: (+30) 27550 22155 ή στο email: ad@douzenis.gr.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο